خدمات شیمیایی  واردات

·         واردات، تامین و بازرگانی مواد شیمیایی و غذایی

·         تأمین نیاز مواد اولیه کارخانجات صنایع مرتبط

·         خرید مستقیم محصولات پتروشیمی از بورس کالا

·         عقد قرارداد بلند مدت با کارخانجات و تولیدی ها، جهت تأمین مواد اولیه به صورت مستمر، همراه با تضمین

قیمت و کیفیت محصولات

·         واردات و تأمین مواد اولیه کارخانجات شیمیایی و غذایی بصورت سفارشی (پروفرما)

·         ارائه ی مشاوره تخصصی خرید و مهندسی خرید