دفتر مرکزی:                    

شیراز، صدرا، بلوار ایران، انتهای خیابان ایران 1، خیابان ارس، نبش کوچه دانا 4، ساختمان مَهراد، طبقه اول، واحد1

انبار تهران:

تهران 60 متری شورآباد، صنعت 8 (چهارم جنوبی) پلاک 19 

 تلفن دفتر:

45- 43 16 3641 071

1810-11 3641 071

فکس:   1650 3641  071

همراه آقای مهندس یزدی: 634 2300 0912

همراه خانم مهندس آگنج: 678 3008 0912